EEN CHRISTELIJK PLATFORM VOOR EN DOOR VROUWEN

EEUWIGE ARMEN ONDER JOU

Afgelopen weken is mijn hoofd bezet geraakt door een tragische gebeurtenis rondom een vriend. Het lukt hem maar niet om zijn leven op orde te krijgen en hij heeft keuzes gemaakt die zijn met moeite opgebouwde bestaan afbreken waar hij bij staat. Het raakt me hoe hij verstrikt is geraakt en hoe dit onvermijdelijk uitliep op de situatie zoals het nu is.

Bijbeltekst

Tijdens het schrijven van een kaartje voor een betrokkene viel mijn oog op Deuteronomium 33:27:
“Van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig.” Wat een bemoedigende
woorden! Ik herinnerde me ineens dat ik deze tekst een paar weken geleden las tijdens een rustig
moment in de ochtend. Toen vond ik deze tekst al prachtig, maar ook vreemd tussen al die wetten,
oorlogen, roofpartijen en massaslachtingen die God lijkt te bevelen. Hoe ik de opdrachten en
houding van God moet rijmen met het Nieuwe Testament? Echt, geen idee. Ik laat het dan maar, wat
ik ook een beetje slap vind van mezelf (alsof ik een strengere God niet aandurf ofzo?), maar ik krijg
het niet rond.

Tekst die oplicht

Het is me tegelijk wel opgevallen dat er soms onverwacht een tekst oplicht in die duistere
geschiedenissen uit het Oude Testament. Zo werd ik eerder op een moeilijk moment bemoedigd
door Deuteronomium 1:29 en 30: “Er is geen enkele reden om bang te zijn. De Heer uw God, die voor
u uitgaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien (…) dat de Heer, uw God, u gedragen heeft
zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.” Het voelt
ergens te makkelijk om vooral deze teksten eruit te pikken. Maar ik merk dat ze mij bemoedigen en
dat is volgens mij één van de bedoelingen van Gods woorden. Dus ik doe dat dan toch maar!

Plek in huis

En dan die tekst uit Deuteronomium 33 die opnieuw oplichtte. “Van oudsher is God een schuilplaats,
Zijn armen dragen U voor eeuwig.” Dit is waaraan ik wil vasthouden, ook als alles anders lijkt. De
Heer is een schuilplaats, voor die vriend in een uitzichtloze situatie, voor mij, voor wie lijden, voor
wie vreugde ervaren, voor wie zoekt naar een schuilplaats en naar eeuwige armen. Ik ga deze tekst
een plek geven in mijn huis, heb ik bedacht. Om het me in te prenten, om het met me mee te nemen,
waar ik ook ga.

Andere ervaring

Ervaar jij dit ook of is het in jouw leven totaal anders? Misschien snak je naar een schuilplaats en vind
je er geen. De hemel lijkt van koper. Wat is dat moeilijk. Ik hoop dat ik je bemoedig met deze
woorden. In de duisternis lichten deze woorden op, licht God zelf op. Ik wens je licht en Zijn eeuwige
armen toe om in te schuilen!

Let’s go!

Welke tekst licht(te) voor jou op? Geef deze tekst een plek in je huis of op je werkplek, waar dan ook.
Prent hem jezelf in, zodat hij altijd met je meegaat. Zodat Hij steeds weer kan oplichten!

Taal is zeg maar echt mijn ding. Als docente Nederlands lees ik veel en ik geniet van de kunstig geformuleerde zinnen in boeken; ook word ik blij van inspirerende liedteksten die zeggen wat ik zelf niet kan verwoorden. Schrijven voor SHE doe ik graag, om te delen wat in me leeft en om zo met andere vrouwen te bouwen aan het Koninkrijk van God. Wonderlijk genoeg doe ik tijdens het schrijven vaak nieuwe inzichten op over God en mezelf. Verrassend!

Marjolein