EEN CHRISTELIJK PLATFORM VOOR EN DOOR VROUWEN

Geschreven door Willeke Bosscha

Hoe is het op dit moment met jou? Hoe is het met jouw hart? Heeft het Corona-angst-virus jou te pakken gekregen? Als ik naar mezelf kijk, merk ik dat ik vaak heen en weer hink tussen twee gedachten: God is echt groter en sterker dan de Corona en tegelijk de vragen: maar wat als mijn familie het krijgt, als ik het krijg, als mijn baan wegvalt of het eten wel echt op gaat raken? Angst is iets van alle tijden en vinden we ook op veel plekken terug in de Bijbel. In deze blog gaan we proberen een antwoord te vinden op de vraag wat God hierover zegt tegen ons op dit moment. Deze blog is dan ook interactief. Je wordt door deze blog heen stilgezet om na te denken over hoe het met jou is en we zoeken naar wat angst met jou doet en wat je ermee kunt doen. Misschien zeg je: ‘Ik ben helemaal niet bang voor het Corona virus en wat het allemaal inhoudt.’ Gaaf! Tegelijk is de eerste vraag die we ons mogen stellen of het verkeerd is om bang te zijn? En is het reëel om niet bang te zijn op het moment dat er iets is wat alle zekerheden in één klap weg kan nemen? Ik wil je toch uitnodigen goed te kijken naar je hart en wat daar leeft.

Neem de tijd om in gebed goed naar je eigen hart te kijken. Ben je bang voor het Corona-virus? En waar ben je dan precies bang voor? Leg de angsten die naar boven komen in gebed bij God neer.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Psalm 18:5-6 (NBV)

“Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan, de banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.”

David was bang. Bang om dood te gaan en als je zijn verhaal kent, lijkt het me niet erg onrealistisch. Een koning achter je aan die er alles aan doet om je dood te krijgen. Je bent in een grot je leven niet meer zeker. Als je zoekt in de Bijbel op het woord angst dan komt dat veelvuldig voor. Angst is iets wat je overvalt; het gebeurt. Het is niet een keuze. Je kunt niet zeggen: ‘Ik kies ervoor om niet meer bang te zijn’. De vraag is wel: wat doe je ermee als angst langskomt? We zoomen met elkaar in op een situatie waarin Jezus om gaat met angst en lezen Marcus 4:35-41 (NBV):

“Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de ​boot​ waarin hij al zat, en voeren samen met de andere ​boten​ het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de ​boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de ​boot​ op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’”

Oversteken

“Laten we het meer oversteken.” Dit is geen vraag die Jezus stelt, het is een opdracht waarin de uitkomst al doorklinkt. Als je in de grondtekst kijkt is het nog duidelijker; het wijst erop dat er ook een behouden aankomst gaat komen. Als Jezus een opdracht geeft, zegt Hij niet dat het makkelijk wordt, maar wel dat je er komt. Zijn er door God beloftes over jou leven uitgesproken over waar je naar onderweg bent? Als je dit lastig vindt, lees dan Psalm 145, Jeremia 29:11-14 en Mattheus 6:31-34.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Storm

Je bent met God onderweg gegaan met een belofte van Hem om je aan vast te klampen. Je was lekker onderweg. Maar nu. Hoe zie jij deze wereld nu? Er lijkt een enorme storm opgestoken te zijn. Het schip Nederland, of het schip de wereld staat al half onder water. En jij? Waar ben jij? Staat het water bij jou ook al tot je lippen? Je bent op een gegeven moment op weggegaan net als deze discipelen, misschien omdat Jezus zei dat je deze kant op moest of omdat je denkt dat dit goed is. Maar nu komt er een storm en mogelijk heb je er al meer gehad. Het was niet zo maar een stormpje hoor, zoals je in de kinderbijbel kunt lezen. Nee het was menens, ze hadden namelijk het idee dat ze zouden vergaan. En ze waren wat gewend die zeemannen. Als zij het idee hebben dat ze vergaan, is het een enorm heftige storm geweest.

Hoe zie jij deze corona-virus storm? Zie je de vergelijking met het stuk wat uit Marcus? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We vergaan!

Jezus ligt te slapen! Kan het contrast groter zijn dan dit? De discipelen denken dat ze vergaan en Jezus slaapt. ‘Kan het U dan niet schelen dat we vergaan?’Wat vraag jij aan God in de Corona-storm? Vraag jij ook: ‘kan het U niet schelen dat we vergaan?’ Slaapt Jezus volgens jou op dit moment ook? Denk je dat God het iets kan schelen? Of ligt Hij lekker te slapen zoals op de boot en lijkt hij weg te kijken van jouw (doods-) angst?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opzet

Jezus spreekt de storm bestraffend toe, hoe raar is dat? Een storm is gewoon een storm en doet er niet iets aan om al dan niet te stormen, toch? Dat Jezus de wind bestraft, betekent dat er opzet in zit. Als er iemand is die niet wil dat Jezus op Zijn bestemming aankomt, dan is het de duivel en die zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Hij wil Jezus dood en het liefst nu, want dan is het plan gedwarsboomd. In dit bijbelstuk is het fysiek in een storm en je ziet het vaker in de Bijbel, namelijk als ze Jezus de klif af willen duwen of als ze Hem in de tempel willen grijpen. Als wij ons leven leiden, krijgen we ook te maken met stormen, omdat de duivel niet wil dat wij ons leven tot Gods eer leiden, niet wil dat wij Jezus vertrouwen, niet wil dat we Hem volgen en vooral wil dat we in angst leven. Hierom is het zo belangrijk te weten wat Jezus heeft gezegd en ons daar aan vast te houden: laten we het meer oversteken. En de duivel doet dit dan vaak ook nog op de vlakken waar we goed in zijn. Een aantal van deze mannen waren ervaren vissers, ze hadden al veel boottochtjes gemaakt en wisten wel te dealen met een storm. En toch is dit de plek waar de duivel angst zaait, dat is namelijk wie ze zijn. Dus als hun identiteit wordt aangevallen en ze niet meer kunnen waarvoor ze gemaakt zijn, wat blijft er dan nog van hen over? Op welk vlak van wie je bent stormt het bij jou?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Slapen

Er is nu een Corona-storm gekomen. Waarschijnlijk weerhoudt deze storm je van allerlei gemaakte plannen en verlangens. De storm weerhield de discipelen er ook van om verder te komen en de golven beukten tegen de boot. Als je dit geestelijk bekijkt, kun je elke golf zien als een golf van zorgen die tegen je aan beukt. Hoe is het financieel nu m’n baan mogelijk stopt? Golf. Word ik ook ziek en hoe gaat dat dan? Golf, golf. Overleef ik dat wel? Golf. Hoe gaat het met het eten in de supermarkten? Golf. Hebben we wel genoeg? Golf. Hoe krijgen de kinderen nog voldoende onderwijs? Golf. Het water klotst met elke golf meer de boot in en deze vragen kunnen je mee sleuren. Lig jij wakker van je zorgen? De vraag die de discipelen stellen is: “Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?”. Het is een vraag die voortkomt uit angst. Het idee dat Jezus je niet ziet, dat Hij het niet belangrijk zou vinden. Het idee dat Jezus slaapt en Zijn ogen maar een seconde af zou wenden van de situatie. Wat heb jij ingevuld bij de vraag bij het kopje ‘We vergaan!’?

Dit is niet waarom Jezus slaapt. Jezus slaapt niet om zichzelf te onttrekken van de situatie, om Zijn ogen dicht te doen voor wat er gebeurt. Dit is namelijk niet wie God is. God kijkt niet weg. God slaapt, noch sluimert. God heeft Zijn ogen nooit van je afgehouden, al vanaf het moment dat anderen van jouw bestaan nog niet eens wisten, kende Hij het al volledig. Als Jezus slaapt in deze boot, laat Hij een andere weg zien. Hij laat zien dat in welke storm er in je leven is, je rustig kunt gaan slapen, omdat er een Naam is die groter is dan welke storm dan ook. Hij kent God, Hij is God. Hij weet dat er geen storm is die het plan van God tegen kan houden. Hij weet dat Hij nu niet zal vergaan omdat Zijn tijd nog niet is gekomen. Hij weet dat Hij rustig kan slapen, omdat Hij God kent. Als je probeert op de manier van Jezus naar de Corona-storm te kijken, wat zie je dan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Moed

“Waarom hebben jullie zo weinig moed?” (Marcus 4:40, NBV). Is dat een vraag die Jezus jou ook stelt? Dit kan makkelijk veroordelend klinken: je doet het niet goed genoeg, je mag niet bang zijn, je moet meer geloof hebben. De discipelen werken met man en macht om die boot nog een beetje in het gareel te houden. Jezus ligt ondertussen te slapen, wordt wakker en vraagt: “Waarom hebben jullie zo weinig moed?” Wat een vraag! Wat doet deze vraag met jou? Voel jij je veroordeeld door Jezus over hoe je omgaat met de storm? Dat je toe moet geven toch bang te zijn? Dat je geloof wankelt als de storm tegen je bootje beukt? Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om lief te hebben, om te redden. Deze vraag is dus geen veroordeling van Jezus naar de discipelen toe en dus ook niet naar jou of naar mij. Naar mijn idee komt de vraag van Jezus voort uit een ander perspectief, namelijk uit verbazing. Hoe kan het dat je zo weinig moed hebt, als je God kent zoals Jezus God kent? De God die de hemel en de aarde schiep. Die voor de mensen koos, terwijl wij tegen Hem kozen. Hij die Zijn volk elke dag manna gaf in de woestijn, nadat Hij met grote wonderen Zijn volk had bevrijd. De God die al weet wat er op je lippen is voor je het hebt uitgesproken, de God die.. vul de rest van de Bijbel maar in. Jezus laat zien dat er twee manieren zijn waarmee je om kunt gaan met een storm: je kunt je op de storm focussen en je kunt je op de grootheid van God focussen. En het gevolg? Als je je focust op God, kun je rustig slapen. Focus je je op de storm, dan kun je het idee hebben dat je bijna vergaat.

Hoe kan jij dit toepassen op de angst voor het Corona-virus en alle vragen daar omheen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Keuze

De Bijbel laat een manier zien om met angst om te gaan. God bestraft angst niet, Hij kent onze emoties. Als angst je overvalt heb je een keuze: kies je voor het kijken naar de golven of kies je om te kijken naar jouw God? Kies je om je af te vragen waarom dit alles moet gebeuren, wat voor gevolgen het heeft en hoe je hier ooit uitkomt, of kies je ervoor om te geloven dat er een God is die groter is dan welke storm er ook maar is? God wil niets liever dan dat we met onze angst naar Hem gaan. Dus: kijk naar de angst en kijk naar jouw God. Denk over je opties en vlucht dan in Jezus’ armen. Zoals psalm 46:11 zegt: ‘Wees stil en erken dat ik God ben.’. Op het moment dat je ervoor kiest om te focussen op de grootsheid van God, is de storm niet weg, maar verandert jouw perspectief. Het beuken van de golven neemt af en je krijgt land in zicht, omdat je weet wie jou daar naar toe brengt. Wat is de belofte die God jou heeft gegeven? God geeft door de Bijbel heen veel beloftes. Weet je niet wat Hij daar in tegen jou zegt? Hier is er één speciaal voor jou:

“Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? ​Christus​ ​Jezus, die gestorven is, meer nog, die is ​opgewekt​ en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de ​liefde​ van ​Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het ​zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, ​engelen​ noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God, die hij ons gegeven heeft in ​Christus​ ​Jezus, onze ​Heer.” (Romeinen 8:31-39, NBV).

Afsluiten

Marcus 4: 41 (NBV) blijft over met een onbeantwoorde vraag: “Wie is Hij toch dat zelfs de wind en golven Hem gehoorzamen?”. Wat is jouw antwoord op deze vraag? Ik daag je uit om hier een antwoord op te zoeken en hier naar te kijken als het opnieuw begint te stormen of als je merkt dat je ogen gericht zijn op de golven. Doe dit als volgt:

  • Maak of koop een kaartje voor jezelf waar je de gestelde vraag op schrijft: “Wie is Hij toch dat zelfs de wind en golven Hem gehoorzamen?”
  • Schrijf daar jouw persoonlijke antwoord onder. Dus bijvoorbeeld: ‘Hij is de Schepper van hemel en aarde en alles wat er is, is in Zijn hand.’
  • Schrijf ook een conclusie. Bijvoorbeeld: ‘Dus ik hoef mij geen zorgen te maken om mijn gezondheid, want ik weet dat God mij altijd draagt.’
  • Hang dit kaartje op een spiegel, stop het in je Bijbel of berg het op een andere logische plek op, waar je het vaak tegenkomt én terug kunt vinden als er zorgen zijn.
  • Sluit af met gebed, waarin je een keuze richting God benoemt: kies jij voor kijken naar de golven of kies jij voor kijken naar de grootheid van God? Breng de keuze bij God en vraag Hem om je te helpen om op Hem te focussen als er een golf van zorgen komt of er een storm in je leven raast.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten