Geschreven door Anke Bakker

Vrijheid, dat o zo fijne gevoel van kunnen gaan en staan waar je wilt en hoe je dat wilt. Lekker ongebonden je ding kunnen doen, hmm! Wij mogen onszelf als vrije mensen beschouwen, maar toch vraag ik mijzelf af hoe vaak ik echt ongebonden ben, in hoeverre mijn gedrag echt door niets of niemand wordt bepaald en ik zonder invloeden van buitenaf beslissingen maak. Een vrijheid die verder reikt dan het gevoel van even niets hoeven op vrijdagmiddag op het terras met een glas wijn in mijn hand. Ik krab mijzelf nog eens achter de oren..

Gapend gat

Neem onze reacties. Ken je dat frustrerende gevoel dat het gewoon niet lukt om je te gedragen op de manier zoals je eigenlijk zou willen? Nét dat negatieve ondertoontje in je stem, wéér niet gezegd wat je eigenlijk voelde, tóch weer laten meeslepen door de stroom van alledag. Tussen willen en doen ligt soms één-groot-gapend-gat. Het is het gat tussen vrijheid en gebondenheid. Blijkbaar staan ons dingen in de weg die ons er van weerhouden vrij te kunnen bewegen. We worden belemmert! Angst, jaloezie, stress, onzekerheid: allemaal factoren die een stokje, of een flinke balk, kunnen steken voor het gedrag dat we eigenlijk zouden willen laten zien.

Logisch of onlogisch?

Aan de ene kant is dat natuurlijk logisch. Van onszelf verwachten altijd te reageren zoals je dat in je hoofd hebt, is misschien een beetje veel gevraagd. We kunnen het niet eens! We maken nu eenmaal fouten en verkeerde keuzes. Iets met een appel, een boom en een slang?

Aan de andere kant is het eigenlijk volstrekt en vooral ónlogisch dat we ons gedrag zo laten dirigeren. Gods bedoeling met ons, met jou, is leven in vrijheid. “… zusters, U bent geroepen om vrij te zijn.” (Gal. 5:13). Vrij van dingen die ons negatief bezig houden, niet klein gehouden door schuld of schaamte en een streep door beperkingen en verkeerde invloeden. En dat is niet alleen zijn bedoeling, maar ook nog eens binnen handbereik! Hij gaf Jezus om alles wat ons op een verkeerde manier vasthoudt van ons af te nemen. Weg, foetsie, pleitos! Je niet gedragen zoals je eigenlijk zou willen is dus eigenlijk best gek als je je bedenkt dat Jezus je belemmeringen al lang heeft weggenomen! Dus dames: vrij zijn, wat let ons?

Wat kan ons helpen om voortaan als vrije vrouw door het leven te gaan, met gedrag dat past bij hoe we zijn bedoeld?

  • Geloof – Om vrij te kunnen bewegen, is het nodig aan te nemen dat Jezus voor jouw struggles, en die van ons allemaal, gekruisigd, gestorven en weer opgestaan is. Als je weet en beseft dat niets jou in zijn macht heeft, zal je je er ook niet zo gauw meer door laten pakken en zal het je gedrag minder snel beïnvloeden. ‘Makkelijker gezegd dan gedaan, dat aannemen’, denk je misschien. Het blijft ook zoiets onwerkelijks en groots en mysterieus! Ik zou je willen aansporen om er mee aan de slag te gaan of blijven: “Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet.” (1 Tess. 5:19-22). Geef Hem de ruimte! En als je twijfelt of het ook voor jou geldt, houd je dan vast aan wat er in Romeinen 3 vers 22 tot en met 24 staat: “God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door god als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.”. Yes, ook voor jou!
  • Bewustwording –In Galaten 5 vers 1 staat: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.”. Geloven is één ding, maar wees je bewust dat het slavenjuk op de loer ligt en het je zo weer kan inpakken. Als je goed weet wat jou telkens weer onderuit haalt, welke leugens jou vasthouden en welke eigenschappen steeds de verkeerde reacties uitlokken, kun je ze eerder opmerken en vóór zijn. Sta er eens bij stil: wat zou jou een beetje meer vrij maken?
  • Tijd met God – Jezus was de man zonder zonden, hij reageerde nooit op een manier waar hij later spijt van had: geen verkeerde om van te leren! Die vriendelijkheid, dat geduld, die oprechtheid; waar haalde hij dat vandaan op lastige, kwetsende of angstige momenten? Bij Zijn Vader. Hij trok zich terug in gebed en bracht tijd met hem door; telkens weer ging hij die berg op of stapte hij dat bootje in. Hij legde alles aan Hem voor. Mooi is dat: ’s avonds in je bed of juist tussendoor op de momenten dat het lastig is of je aan voelt komen dat je je niet gaat kunnen gedragen zoals je zou willen. “… hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’”. Hij wil je helpen bij de dingen die lastig zijn.

Geloven, bewust worden en je richten op Hem; ik hoop dat het je mag helpen om je vrijer te kunnen bewegen en je dichter bij Hem te brengen. Want “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” (2 Kor.3:18). Dat kan toch alleen nog maar mooie reacties opleveren?

Luistertips:

  • Zegenkroon – Reyers
  • In the river – Jesus Culture
  • For you – Josh Garrels

Hierbij enkele vragen om je gedachten al eens over heen te laten gaan:

  • Op welke onderdelen in jouw leven gaat het anders dan je eigenlijk zou willen? Dat kan een hint zijn voor waar jij een blokkade ervaart.
  • Hoe werkt bij jou de waarheid van Gods Woord door als je die tegenover jouw ongewilde gedrag zet?
  • Wat zou jij van God willen ontvangen om in zijn Waarheid te leven?