Een conflict met een collega, een slechte verstandshouding met een familielid, omdat dingen niet uitgesproken zijn, of juist wel uitgesproken zijn, maar waar de pijnlijke woorden toch in een oppervlakkige relatie hebben geresulteerd: we komen allemaal situaties tegen waar we tegen meningsverschillen of conflicten aanlopen. Verlangen jullie er ook naar om in deze situaties vanuit wijsheid te spreken?

Dat is nogal wat! 

Het is interessant om te kijken wat er in de Bijbel staat over wijs spreken. Koning Salomo zegt in Spreuken 31 vers 16: “Haar woorden zijn altijd vol wijsheid. Zij geeft vriendelijke goede raad”.‘Dit is niet haalbaar’ hoor ik je denken. Dat is nogal wat! Altijd vol wijsheid spreken en altijd goede raad geven? Salomo’s woorden klinken bijna als iets vanzelfsprekends, maar moeten we eigenlijk niet toegeven dat we hierin vaak falen? Het klinkt bijna als een eis: ‘als je dat niet doet, dan…’

Streven in plaats van eisen

Als we het Bijbelboek Spreuken verder lezen dan staan hier meerdere ‘vanzelfsprekende’ en wijze lessen in. Misschien moeten we dit Bijbelboek eerder lezen ter inspiratie en streven naar deze perfectie, in plaats van het lezen als ‘eis’? Het streven naar goede en wijze woorden is een stap in de goede richting. Als de intentie vanuit je hart is om liefdevol en wijs te spreken, dan is dat al een mooi begin. Want is dat soms niet het probleem? Dat we vanuit ons eigen gevoel willen spreken, in plaats van God te vragen bij conflicten of meningsverschillen? Ons hart zit soms vol jaloezie, wrok of onzekerheid.

Ons hart als bron

Het spreken van wijze woorden heeft dus allereerst te maken met ons hart. Wat leeft er in ons hart en is ons hart zuiver en oprecht? God geeft ons in Spreuken 4 nog een mooi streven mee: “Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.” Ons hart is de bron van ons leven. Het is dus belangrijk om die bron te voeden met goede dingen. Het weerspiegelt wie we zijn en wat we uitstralen. “Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.” (Spreuken 27:19).

Waar is jouw hart vol van?

Herken je jaloezie, ervaar je boosheid of is jouw hart juist vol van liefde? Het is boeiend om hier over na te denken, zeker omdat jouw hart de bron is van je leven en eigenlijk de basis van hoe je reageert op conflicten of meningsverschillen.

Ons hart is dus de bron van ons leven, maar hoe kunnen we vanuit ons hart ‘wijs’ omgaan met conflicten of meningsverschillen?  Donderdag 31 mei spreekt Paulien Vervoorn hierover. Samen met Paulien gaan we op zoek naar wat de Bijbel zegt over ‘wijs’ spreken en over het omgaan met anderen tijdens een conflict of meningsverschil. Hoe kunnen we vanuit wijsheid leren spreken en een beetje gaan lijken op Jezus? En hoe je doe dit praktisch gezien?

Geschreven door Lisette Kortleven | Foto’s door Joëlle Baelde