Geschreven door Anke Bakker

Met grote stappen en een verwilderde knot op mijn kop dender ik van kamer naar kamer in een verwoede poging mijn huis voor héél even weer bewoonbaar te maken: wasgoed in mijn ene hand, de kruimeldief in mijn andere hand en een verdwaalde knuffel onder mijn oksel. Deze momenten ruimen niet alleen mijn huis, maar ook mijn hoofd op. Mijn gedachten over de gebeurtenissen van de dag, het nieuws of toekomstige plannen krijgen vrij spel. Zo ook deze avond, waarop ik nadenk over het Nashville-gebeuren, hoe we gemaakt zijn en waar het nu eigenlijk écht om draait. En dan, komt er inzicht uit een onverwachte hoek.

Terug naar het begin
We worstelen met onze identiteit. Meer dan ooit lijken we op zoek naar wie we zijn, wie we mógen zijn en wat het doel is van ons bestaan. Ik zeg: terug naar het begin! “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (HSV, Gen.1:27). Wie we zijn? Een afspiegeling van God. Het doel? In de HSV-studiebijbel wordt over dit vers uitgelegd dat we naar Zijn beeld zijn gemaakt, zodat we Hem kunnen vertegenwoordigen door te regeren en waardevolle relaties aan te gaan met God, elkaar en de rest van de schepping. Met elkaar mogen we Hem weerspiegelen.

De onverwachte hoek
Al zwoegend en denkend loop ik dus over de overloop, als ik me plots bewust word van wat zich in de kamer naast mij afspeelt. Ik hoor mijn man een boekje voorlezen over Krummel, een heel gewone rups. Krummel had geen opvallende eigenschappen, in tegenstelling tot de ijzersterke mier, de slak met zijn beschermende huis en het lieveheersbeestje met zijn mooie stippen. Telkens vroeg Krummel aan God waarom hij zo gewoon was en dan antwoordde Hij: “Ik houd van je zoals je bent Krummel, maar ik ben nog niet klaar met je!”. Krummel veranderde uiteindelijk in een prachtige vlinder met vleugels waarmee hij kon vliegen en begreep toen dat God al die tijd nog niet klaar met hem was.

Bedoeld gereedschap
Daar sta ik, met mijn handen vol spullen en mijn mond vol tanden. “Ik houd van je zoals je bent, maar ik ben nog niet klaar met je!”. Dat is het! In het licht van onze identiteitscrisissen benadrukt het verhaal over Krummel dat het voor God niet uitmaakt of je een mier, een slak, een man of een vrouw bent; Hij houdt van je zoals je bent. “Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene of onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.”(HSV, Kol. 3:11). Dát is van belang. En daarbij, doet ‘het nog niet klaar met je zijn’ me beseffen dat God álles in Zijn handen heeft. De wereld, de toekomst én ons. Hij heeft ons nota bene gemaakt! En niet zomaar, hij maakte ons bewust verschillend, met unieke eigenschappen, om Hem zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Je bent bedoeld gereedschap en God zet jou in op Zijn tijd.

Let’s go!
Krummel bleef in gesprek met God. Na elke ontmoeting stelde hij zijn vragen en stelde God hem gerust. In onze zoektocht naar wie we zijn en welke rol wij mogen vervullen, wil ik je meegeven dicht bij Hem te blijven. Bij Diegene die je heeft gemaakt, je in wil zetten in Zijn plan, nog niet klaar met je is en bovenal: van je houdt zoals je bent.

Om te lezen:
– Krummel (Max Lucado)
Om te luisteren:
– You Say – Lauren Diagle

Meer over het thema?
Op 7 februari komt Paulien Zeeman ook spreken over dit thema. Haar lezing : mijn bestemming in Gods grote verhaal gaat over ’Imago Dei’, naar Gods beeld geschapen. We kijken vanuit de bijbel naar hoe dit beeld gevormd en ook misvormd is en hoe we door Gods Geest hersteld kunnen worden naar Zijn beeld. Er zijn in onze cultuur, in de kerkgeschiedenis en in onze eigen omgeving allerlei opvattingen over wat het betekent om vrouw te zijn. Stereotyperingen kunnen ons verwarren en specifieke rollen bepalen. We kijken deze avond naar wat Gods verlangen is voor de vrouw en hoe we kunnen weten welke plek we hebben in Zijn grote verhaal. Hoe kunnen we tot onze bestemming komen?

Paulien Zeeman heeft 7 jaar ervaring in zendingswerk en is ergotherapeut van beroep. Ze werkte 4 jaar als tv-presentatrice voor het programma Vrouw-Zijn bij de EO en spreekt sindsdien voor vrouwengroepen in het land. Ze behaalde een Master in (christelijke) filosofie aan de VU. Ze gaf les aan de Azusa theologie-opleiding in Amsterdam en aan de CHE.