Geschreven door Lydia Trouborst

Wie een wijs hart heeft, spreekt verstandige woorden, en geeft kracht aan het betoog van zijn lippen. Spreuken 16:23

Ons gedachteleven bepaalt wat we zeggen of doen. Alles wat we doen, elk woord dat we spreken, is een zaadje. Met onze woorden en daden zaaien we zaken als: liefde, vreugde, vrede, geloof  en vriendelijkheid (het goede zaad). Of we zaaien zaken zoals: haat, kritiek,  jaloezie, en veroordeling (het kwade zaad).  Ik zou graag alleen ‘het goede zaad’ willen rondstrooien, maar, oh help! wat strooi ik juist vaak ‘het kwade zaad’ in het rond!

Als ik me ervan bewust word dat ik veroordelend over iemand heb gesproken, klinkt in mijn gedachten een stem: Zie je wel, het heeft helemaal geen nut om te proberen om ‘het goede’ te zaaien want je mislukt daarin toch. Dat gebeurt je immers elke keer. Geef het maar op. Maak je niet zo druk over wat je doet of zegt. Je bent wie je bent en dat kan je niet veranderen.’

Herken je iets van deze gedachtes in je eigen leven? De gedachte dat je toch nergens in zult slagen? Dat je niet kunt veranderen? Of misschien vergelijk je jezelf wel met anderen en voel je je nooit goed genoeg. Dat zijn zaden van twijfel, haat, kritiek en veroordeling!

In mijn eigen leven merk ik dat ik te vaak naar deze gedachtes heb geluisterd en daarmee heb ik ze gevoed. Hierdoor zijn de gedachtes helaas geen zaadjes meer, maar zijn ze opgegroeid tot onkruid. In mijn hof van Heden staat onkruid dat prikt. (Ik heb stekelige opmerkingen naar mensen gemaakt.) Er staat onkruid dat zo hoog is dat ik het mijn uitzicht belemmert. (Ik heb me hooghartig gedragen.) Er staan plantjes die ik bij anderen heb gepikt. (Ik was jaloers.) Het onkruid hoort niet thuis in mijn hof van Heden. Dus dat moet weg!

Maar hoe doe je dat? Er staat zoveel onkruid in mijn hof van Heden dat ik eigenlijk niet weet waar ik moet beginnen. Ik zie door de bomen het bos niet meer.

Maar gelukkig is er hulp! Ik hoef het onkruid in mijn hof van Heden niet alleen te lijf te gaan. Ik heb een Hovenier (de Heilige Geest) gekregen die samen met mij aan de slag wil gaan. Die me aanmoedigt om de ‘goede strijd’ tegen het onkruid te strijden. Ik heb een catalogus vol met goede zaden gekregen en die strooi ik nu met behulp van Zijn aanwijzingen uit in mijn  hof. Op de verpakking van de zaadjes staat vermeld: liefde. vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ik mag mijn aandacht richten op de verzorging van die zaadjes, zodat ze gaan groeien en vrucht gaan dragen. Het zaad mag ik uitzaaien op de plekken in mijn hof waar onkruid staat zodat het zal verstikken. (Overwin het kwade door het goede. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:21) De zoete vruchten mag ik aan anderen uitdelen, zodat die hun voeden en opbouwen. zodat zij worden gevoed en worden opgebouwd.

Een vriendelijke uitspraak is als een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Spreuken 16:24 

Gods Geest wil ons helpen om ons denken te vernieuwen door de verkeerde overtuigingen die we hebben  aan het licht te brengen en te vervangen door Zijn waarheid.  Neem bijvoorbeeld  dit stukje van de gedachte die ik aan het begin van deze blog schreef: ‘Zie je wel, het heeft helemaal geen nut om te proberen om ‘het goede’ te zaaien want je mislukt daarin toch. Dat gebeurt je immers elke keer. (het zaad van twijfel) Gods woord leert ons dat we niet op onszelf moeten vertrouwen maar op God. God is groter dan elk obstakel waar we mee te maken krijgen.

Deze Woorden van God mag ik als waarheid geloven i.p.v. de leugen van de twijfel. Op die waarheid richt ik mijn aandacht, zodat de overtuiging dat Gods woord waar is steeds meer zal groeien. En de leugen, elke keer als die de kop op steekt En iedere keer als de leugen toch weer de kop op steekt, dan besproei ik die met de woorden uit Filipenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. 

Tijdens het werken in mijn hof van Heden wijst Gods Geest me zo nu en dan ook op een plantje dat ik vertrapt heb. (Mensen die ik pijn heb gedaan). Of hij wijst me op de bijzondere eigenschappen van planten die ik liever uit mijn tuin zou verwijderen omdat ik ze niet mooi vind. (Ik kijk teveel naar het uiterlijk, God ziet het hart).  Soms wijst Hij me op bezoekers van mijn tuin die ik heb toegelaten maar die verkeerd zaad rondstrooien. (Mensen waarvan ik ergens wel weet dat ze niet goed voor me zijn maar ik durf ze niet weg te sturen.) Of mensen die ik niet toelaat (niet aanvaard), waarvan ik juist zoveel zou kunnen leren. Hij leert me dat het allerbelangrijkste van mijn tuin de basis is: de grond waarop ik zaai! Elke dag geeft Hij mij armen vol genade en liefde die ik uit mag strooien in mijn tuin. ‘Genade en Liefde zijn de compost voor je tuin.’ zegt Hij dan. ‘Zonder dat kan niks tot volle groei en bloei komen.’

De volgende SHE avond met Paulien Vervoorn zal gaan over: Oordelen en elkaar aanvaarden.
We willen die avond o.a. nadenken over de volgende vragen:

  1. Wat heb jij in je opvoeding meegekregen op het gebied van oordeel en aanvaarding?
  2. Hoe laat jij andere merken dat jij hen aanvaardt?
  3. Zijn er volgens jou grenzen aan aanvaarding? Waarom wel/niet?

Bovenstaande vragen kunnen een mooie aanleiding zijn om te kijken naar welke gedachtes er bij jou naar boven komen als je over deze vragen nadenkt en of die gedachtes onder ‘het goede zaad’ of ‘het kwade zaad’ vallen.  En vergeet vooral de compost (liefde en genade) niet uit te strooien over je gedachtes. God wil onze fouten niet aan het licht brengen om ons te veroordelen maar om ons in te laten zien waar we samen met Hem nog aan mogen werken, zodat we meer op Jezus gaan lijken en Zijn liefde steeds meer leren uitstralen naar anderen.

Luistertip: The Garden van Kari Jobe