Geschreven door : Marjolein Ouwerkerk

Onvergetelijke momenten zijn het, die waarin je van hart tot hart met een vriendin spreekt. De diepe verbondenheid die je dan ervaart, is indrukwekkend en waardevol. En wanneer het geloof ook nog gedeeld wordt, dan zijn dit de parels in het dagelijks bestaan. Het is een geschenk als God zo’n vriendin in je leven brengt. Of als jij zo’n vriendin voor iemand bent.

Grenzeloos
Wist je dat de naam Ruth ‘vriendin’ betekent? Ruth leefde haar naam. Toen haar man, haar zwager en haar schoonvader gestorven waren, ging zij met haar schoonmoeder mee naar Bethlehem. Niet om zelfzuchtige redenen, maar voor Noömi, voor die ander. Grenzen spelen geen rol meer, God doorbreekt de aardse banden van familie, ras en religie. “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God,” belijdt Ruth (Ruth 1:16). En in Bethlehem is zij al snel bekend omdat ze zo goed voor Noömi zorgt. Haar daden gaan voor haar uit. Wát een vriendin, die Ruth!

Vriendin gezocht
Een mens zoekt ten diepste geborgenheid. Waar vind jij het in? In de relatie met je levenspartner wellicht? Dat kan een stukje hemel op aarde zijn. Ook in vriendschappen kan die behoefte aan geborgenheid vervuld worden. Het is zo mooi als je ruimte ervaart om je hart voor een vriendin open te leggen. Maar veel vaker nog zoek ik het in zelfgecreëerde schijnveiligheid. Dan zorg ik dat mijn kleding de juiste is, dat de weegschaal een bepaald gewicht aangeeft, dat mijn haar maar goed zit. Zo maak ik mezelf wijs dat ik er wel mag zijn. Herkenbaar? Wat is het toch aan ons mensen dat die verleiding zo op de loer ligt… Zó vaak leef ik niet vanuit de zekerheid dat ik in Christus geborgen ben. Misschien heb ik juist dan die vriendin nodig die me daarop wijst. Laten we zo ook voor elkaar vriendinnen zijn die naar God doorverwijzen. Bid voor elkaar, bevraag elkaar, laat jezelf bevragen. Juist in de gesprekken van hart tot hart ontdekken we dat we allemaal zoekende mensen zijn, op weg naar Gods koninkrijk. Hopelijk stemt ons dat mild richting die ander.

Geborgen
Ook Ruth zocht geborgenheid, alleen al vanwege haar maatschappelijke positie. Ze vindt die geborgenheid bij Boaz. Hij ziet de vreemdeling uit Moab en verwondert zich over haar vriendschap voor Noömi. En zo worden ook Ruth en Boaz vrienden voor het leven. En zo is dit verhaal over hongersnood, tegenslag en vreemdelingschap uiteindelijk een liefdesverhaal geworden, waarin vriendschap hoogtij viert. Wat een geschenk van God! Ik zie uit naar wat Henk Stoorvogel nog meer voor verrassends uit dit Bijbelboek haalt op 27 september!

Let’s go!
Welke betekenis ligt er in jouw naam? Denk eens na over hoe je concreet jouw naam kunt leven, zoals Ruth dat deed. Denk aan je vriendinnen in je gebed, en aan hen die echte vriendschap missen. En bid dat God je helpt om te zien waar Hij jou wil inzetten om een vriendin als Ruth te zijn.

“Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.” Prediker 4:9-10

“Richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God.” Kolossenzen 3:2 en 3.

Om te luisteren:

Hoe mooi en hoe heerlijk – Opwekking 767
Lied van Ruth – Stef Bos

Om te lezen:Hier en nu – Henri Nouwen, onder andere over hoe je God kunt ervaren in je relaties.