Geschreven door Marjolein Ouwerkerk

Onlangs besprak ik met mijn (reformatorische) leerlingen uit 5-havo een oude examentekst over geluk. De kans op een goed gesprek probeer ik altijd te benutten, dus logischerwijs was mijn vraag na het lezen van de tekst: wat is voor jou geluk, wanneer ben je gelukkig? De antwoorden waren divers: de jongen met een zieke moeder beschouwt gezondheid als iets wat gelukkig maakt, voor het meisje dat net te horen heeft gekregen dat ze onvruchtbaar is, omvat de hoop op God het echte geluk en de populaire, knappe meid in de klas voelt zich gelukkig als ze met haar vrienden is. Er ontspon zich een wonderlijk mooi gesprek.

Gelukkig leven


De vraag naar geluk is er een die bij tijd en wijle om aandacht vraagt. Wat is geluk? Ben ik gelukkig? Zou ik gelukkig moeten zijn? Wat kan ik zelf bijdragen aan mijn eigen geluk? Dit zijn vragen waarmee je avonden kunt vullen. Voor het juiste antwoord pak ik mijn Bijbel erbij en ik denk aan de Bergrede van Jezus, opgetekend door Mattheüs. Jezus’ woorden zijn schokkend, scherp en confronterend. Want waar mijn vragen over geluk steeds gaan over mezelf, zijn Jezus’ antwoorden gericht op Hem en op mijn naaste. “Gelukkig zijn wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid”, “gelukkig zijn de nederigen van hart”, “gelukkig de barmhartigen”, “gelukkig de vredestichters”. Ben ik op de goede weg als ik nadenk over hoe ik gelukkig word? Misschien wel niet. Is geluk zo maakbaar als het soms lijkt? Misschien wel niet. Is het dan wel de bestemming van mensen om gelukkig te zijn? Misschien wel niet. En dan wordt het spannend. Want als gelukkig zijn niet is waar het om gaat, waarom draait mijn leven dan? Gerechtigheid is het woord dat blijft hangen. Gerechtigheid zoeken


Op het moment van schrijven is de veertigdagentijd net begonnen. Vasten is niet meer voorbehouden aan moslims of rooms-katholieken anno 2019. Wellicht ben je er zelf ook mee bezig (geweest). In een preek werd ik erop gewezen dat vasten altijd gekoppeld is aan gerechtigheid doen. “Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.” (Jesaja 58:6-8, NBV). Volgens mij komt het hierop aan. Wie geeft, zal ontvangen. En dat maakt een mens gelukkig, omdat hij doet wat God van hem vraagt.


Let’s go!


Stel jezelf (en anderen) de komende tijd eens een heel andere vraag, namelijk: waarvoor ben ik dankbaar? Bid God om je ogen te openen voor het goede dat Hij je geeft. En vraag Hem dan hoe je van dat goede kunt uitdelen, hoe je de Bergrede concreet kunt maken in je eigen leven. Want een dankbaar hart dat zoekt naar gerechtigheid geeft een heel andere, een betere focus dan een leven gericht op geluk. Eline Hoogenboom, de spreekster van 10 april, gaat met ons op zoek naar die andere focus. Welkom!Om te luisteren: Thank you – Jesus Army


Om te lezen: Mattheüs 5, Hier en nu – Henk Binnendijk